Uutiset

Bosch Rexrothin hyväksyntä PANOLIN HLP SYNTH 32:lle

04.01.2018

PANOLIN HLP SYNTH on ensimmäinen nopeasti biologisesti hajoava hydrauliöljy, joka pääsi Bosch Rexrothin Fluid Rating -listalle (ISO 15380 yhdessä RFT-APU-CL-testin kanssa)", kertoo PANOLINin hallituksen puheenjohtaja Patrick Lämmle. "HLP SYNTH 32 on osoittanut maailmanlaajuisesti merkittävän aseman ympäristöystävällisten hydrauliöljyjen joukossa".

HLP SYNTH oli ensimmäinen hydrauliöljy, joka sai Blue Angel -ympäristöpalkinnon noin 20 vuotta sitten, ja se on jo hyväksytty useiden valmistajien toimesta. Sen sisällyttäminen Bosch Rexroth -luetteloon tarkoittaa sitä, että HLP SYNTHillä on nyt myös saavutus tämän hetken markkinoiden tarkimmasta OEM-testistä. Viime vuosina hydrauliöljyjen vaatimukset ovat kasvaneet voimakkaasti. Kasvava tehotiheys - korkeampien työskentelypaineiden, moottorin nopeuksien, öljykierron ja lämpötilojen seurauksena - on johtanut hydraulisten järjestelmien kehitystä viime vuosina, mikä asettaa korkeammat vaatimukset näissä järjestelmissä käytettäville hydraulinesteille. Näillä nesteillä on ratkaiseva vaikutus muun muassa hydraulisten komponenttien kitkaominaisuuksiin.

Suorituskykyisten hydrauliikkajärjestelmien jatkuva tekninen kehitys sekä uusien hydrauliikkavälineiden ja lisäaineiden soveltuvuus ovat vain osittain heijastuneet tähän mennessä käytettyihin testeihin. 1970-luvulla erityinen tehotiheys oli n. 4 - 5 kW / kg, ja tämä luku on lähes kaksinkertaistunut vuoteen 2010 mennessä (8 KW / kg). Nykypäivän hydrauliikan nesteitä on kehitettävä huolellisesti, jotta ne pystyvät selviytymään tästä kehityksestä, toisin sanoen pienemmistä pumppuyksiköistä, joiden teho on suurempi ja muista tehokkuutta parantavavista hydraulijärjestelmien muutoksista. 

Tässä ladattavaksi pdf, jossa PANOLIN ylhäisessä yksinäisyydessään hyväksyttyjen biohajoavien öljyjen listalla pdf:n sivulla 2.

© Ajotek